Våra tjänster 

Totalrenovering 


Vi utför helrenoveringar av bostäder, kontor, äldreboenden, storkök och skolor. Vi har lång erfarenhet inom området och tar hänsyn till vikten av noggrann och detaljerad planering

Hel renovering av kök inkl. vattten & avlopp, plattsattning och luckor. 

Reparation, om- och tillbyggnad (ROT)


vi utför alla slags reparationer, underhållsarbeten och lokalanpassningar åt statliga, kommunala och privata fastighetsägare. 


Vi tar hand om alla typer av åtgärder. Det kan bland annat handla om brand- eller vattenskador, sättningar, mögel och fukt.Intyg på utförd och godkänd arbete erbjuds kunden alltid vi är duktiga inom våtrum 

Kakel läggning 

Innertak samt målning 

Trädgårds arbete och plattsättning  RUT 


Vi är även duktiga på utomhus arbete så som trädgård, altan och staket.

Elektronik 


Med våra erfarenhet inom elektronil kan vi lösa de flesta problemen inom el.

Vi jobabar även med eldragningar och elinstalation. 


Vi ger kunden ett godkänande intyg  av en eltekniker efter utförd arbete.

Kontakta oss nu för gratis offert